Reconstructie N359 – Rondweg Lemmer

Toepassing: Rondweg

In het Noorden van het land wordt momenteel hard gewerkt aan de N359, ook wel 'de poort van Friesland' genoemd. De weg wordt aangepakt om de doorstroming, de verkeersveiligheid én de leefbaarheid in Lemmer te verbeteren. Onderdeel daarvan is bijna 1200 m² Greenwall Geluidsscherm.

Om deze doorstroming te verbeteren wordt de weg plaatselijk verbreed en worden de bestaande kruispunten vergroot. Ook worden bestaande fietspaden verbeterd en worden er nieuwe fietspaden aangelegd. Voor de veiligheid wordt er ook met rotondes gewerkt en komt er nieuwe openbare verlichting. Om het geheel in het landschap op te nemen komt er ook meer water en groen.

Opdrachtgever: Aannemingsmaatschappij Van Gelder
Uitvoeringsperiode: Voorjaar 2018
Oppervlakte: 1200 m²
Werkzaamheden: Het leveren en aanbrengen van diverse groene geluidsschermen, zowel de Greenwall Compact als de Greenwall Classic.
Bijzonderheden: De schermen zijn verspreid over het complete traject van de N359 en wordt in verschillende fases uitgevoerd.

Product: Greenwall Classic