’s Gravenhoutseweg – Nieuwegein

Toepassing: Openbare Ruimte

In het kader van het actieplan Geluid van de Gemeente Nieuwegein wordt het geluidsscherm vanaf de Zandsveldseweg tot aan de ’s Gravenhoutseweg in Nieuwegein. De nieuwe schermen worden hoger en bieden een betere geluidswering. Het project wordt in delen uitgevoerd en het eerste deel, het Greenwall Geluidsscherm, is deze week opgeleverd.

Het Greenwall Classic scherm is geplaatst ter hoogte van de Dotterbloemstraat en krijgt, nadat de beplanting is aangebracht, een groene en natuurlijke uitstraling.

Opdrachtgever: PEEK Infra en Bouw / Gemeente Nieuwegein
Uitvoeringsperiode: December 2016
Oppervlakte: 225 m²
Werkzaamheden: Binnen 3 dagen is het complete werk uitgevoerd in samenwerking met aannemer PEEK Bouw en Infra uit Houten.

Product: Greenwall Classic