Graaf Florisweg – Nieuwegein

Toepassing: Openbare Ruimte, Rondweg

De Graaf Florisweg is een drukke doorgaande weg midden in het stedelijk gebied van Nieuwegein. Dat betekent veel wegverkeer en dus geluidsoverlast voor aanwonenden. Er is slechts een beperkte ruimte boven en in de grond om daar structureel iets aan te doen én het oog wil ook wat.
Dergelijke situaties zijn bij uitstek geschikt voor de Greenwall Classic, een prefab en funderingsloos geluidsscherm met een landschappelijke uitstraling.

Het geluidsscherm is groen en absorberend uitgevoerd en bekleed met twee soorten klimplanten: Hedera en Parthenocissus Quinquefolia. Hierdoor krijgt het scherm een natuurlijke uitstraling die uitstekend past bij het groene karakter van Nieuwegein. De lengte van het scherm bedraagt 792 meter en bestaat uit 6 delen. Het geluidsscherm is geplaatst op een baan van gemalen puinsteen.

Opdrachtgever: Gemeente Nieuwegein
Uitvoeringsperiode: Juni 2015
Oppervlakte: 1425 m²
Werkzaamheden: De totale bouwtijd bedroeg circa twee maanden, waarvan de Greenwall in slechts 16 werkdagen werd gerealiseerd. In samenwerking met aannemer Van Wijk uit Nieuwegein is deze bijna 800 meter lange Greenwall Classic geplaatst langs beide zijden van de Graaf Florisweg.

Product: Greenwall Classic