A28 – Assen

Toepassing: Rijksweg

De aanleg van het geluidsscherm is de laatste fase van de herinrichting van het gebied Groene Dijk. Naast de woon-werkkavels zijn daar het onderkomen van de brandweerkazerne annex kantoor van de RVD en het hockeycomplex gesitueerd. Ook werden de kades bij woonschepen gereconstrueerd.

In samenwerking met aannemers KWS Infra en Holland Scherm is de bouw van het scherm in een recordtijd gerealiseerd. Na afronding kon de Gemeente Assen beginnen met de uitgifte van de bouwkavels.

Opdrachtgever: Gemeente Assen
Uitvoeringsperiode: Februari 2015
Oppervlakte: 1500 m²
Werkzaamheden: Er zijn drie etmalen aaneengesloten doorgewerkt waardoor de verkeershinder op de rijksweg A28 tot een minimum beperkt is gebleven.

Product: Greenwall Compact