Akoestisch Onderzoek
Akoestisch Onderzoek
Akoestisch Onderzoek
Akoestisch Onderzoek
Akoestisch Onderzoek
Akoestisch Onderzoek
Akoestisch Onderzoek
Akoestisch Onderzoek
Akoestisch Onderzoek

Akoestisch Onderzoek

De verzekering voor een effectieve oplossing

Het GER-akoestisch onderzoek (Geluids Effect Rapportage) is een middel om vast te stellen in hoeverre de plaatsing van een Greenwall geluidsscherm een oplossing voor de geluidsoverlast betekent. Een onafhankelijk akoestisch adviesbureau rekent uit wat de te verwachten geluidsreductie zal zijn in uw specifieke situatie.

Onderzoek

In samenspraak met een adviseur van Greenwall en de opdrachtgever wordt de gewenste positie, hoogte en lengte van het Greenwall® geluidsscherm bepaald. Tevens worden er (satelliet- en omgevings)foto’s en eventuele tekeningen, ontwerpen of kaarten van de omgeving naar het akoestisch bureau gestuurd.

Op basis van deze gegevens en de gegevens van de lawaaibron, die de akoestisch adviseur vaak al tot zijn beschikking heeft, wordt met behulp van het softwareprogramma Geonoise berekend wat het effect zal zijn van het geplande Greenwall®-geluidsscherm.

Resultaat

Het resultaat wordt vermeld in een notitie, uitgedrukt in het aantal dB reductie ten opzichte van de huidige (nul-)situatie. Greenwall ontvangt normaal gesproken binnen 10 werkdagen een notitie, die het vervolgens kan doorspreken met de klant.

Uit het onderzoek kan ook naar voren komen dat het plaatsen van een scherm onvoldoende effect heeft, of dat het scherm op een andere plek of van andere afmetingen moet zijn om effectief te zijn.

Deze notitie heeft overigens geen juridische waarde voor de Wet Geluidhinder.  Daarvoor dient een volledig akoestisch onderzoek (wgh) te worden uitgevoerd

Investering

Een akoestisch onderzoek is in alle gevallen een investering: het geeft antwoord op de vraag hoeveel geluid het geluidsscherm gaat reduceren, en het verzekert u tegen een uitgave die zijn waarde niet oplevert.

Akoestisch Onderzoek

Het verschil van Greenwall

Het hart van de Greenwall Classic en de belangrijkste oorzaak van de geluidwerende eigenschappen, is het substraat in het element. Geen compost of aarde, maar een hoogwaardig product met een unieke samenstelling, wat de Greenwall Classic onderscheidt van zijn concurrenten.

Het recept is samen met toonaangevende leveranciers ontwikkeld en beproefd waardoor klimplanten er graag en snel tegenaan groeien en geluidoverlast tot een minimum beperkt wordt.

Meer informatie

Technische specificaties

Enkelvoudig: Wegverkeer, pompen, stationaire bronnen
Meerpunts: Speelpleinen, kindcentra, scholen, kennels, zwembaden, evenemententerreinen, parkeerplaatsen
Toeslagen: Complexiteit van bronnen, hoogteverschillen, herberekeningen