Over Greenwall

Greenwall BV is een internationaal opererende onderneming met vertegenwoordigingen in diverse West-Europese landen. Greenwall is een uniek concept om efficiënt en effectief een natuurlijke geluidsscherm te creeëren.

Speciaal voor de gemeentelijke en provinciale overheden, projectontwikkelaars en aannemers hebben wij dit groene geluidsscherm ontwikkeld. Het is snel en eenvoudig te plaatsen en zorgt voor een direct resultaat!

Over Greenwall

Vanwege de duurzaamheid, geluidsabsorptie en ontwerp (vorm, afmetingen en keuze van begroeïng) is dit scherm de keuze van menig opdrachtgever. Langs vele (snel)wegen en spoorlijnen gaat het Greenwall Geluidsscherm op in zijn natuurlijke omgeving. Ook na decennia ziet het geluidsscherm er robuust uit en is het scherm technisch nog even perfect.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Over Greenwall

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat wij naast het streven naar winst (profit) ook rekening houden met het effect van onze activiteiten op het milieu (planet) en dat wij oog hebben voor menselijke aspecten (people) binnen én buiten ons bedrijf.

Hierbij proberen wij een optimale balans te vinden tussen people, planet en profit. Dit doen wij, omdat is gebleken dat dit tot betere resultaten leidt voor zowel het bedrijf als de samenleving. Bij MVO spelen alle kernprocessen van het bedrijf een rol, van inkoop, productie en duurzaam bouwen tot personeelsbeleid en marketing.

Zo werken wij aan het reduceren van onze milieubelasting door het toepassen van energiezuinige producten. Verder werken wij bewust met FSC® gecertificeerd hout en Fairtrade producten en wij zorgen voor goede arbeidsomstandigheden voor onze werknemers.

Andere aandachtspunten op het gebied van ‘planet’ zijn ons bouw- en sloopafval, het ‘vergroenen’ van het totale wagenpark om de CO2-uitstoot te beperken, de reductie van onze verbruiken, het opwekken van duurzame energie zoals zonne energie en het gebruik van verantwoorde bouwmaterialen.

Graag willen wij met onze opdrachtgevers werken naar een win-win situatie, waarbij de 3-P’s centraal staan. Samen zoeken naar de optimale werksituatie met aandacht voor mens en milieu.

Maar dit is nog lang niet alles: wij informeren u graag over ons totale MVO-beleid!