Wie vertelt het de bewoners?

Wie vertelt het de bewoners?

Burgerparticipatie: burgers betrekken bij overheidsbeleid. Het is al lang geen modegril meer, de overheid realiseert zich dat het belangrijk is haar inwoners bij haar plannen te betrekken. Niet in de laatste plaats als het gaat over de inrichting van de publieke omgeving. De bewoners zijn immers de voornaamste gebruikers van de buitenruimte, en hun inbreng is daarmee van groot belang.

Ook (of juist?) in ons werk, het realiseren van groene geluidsschermen, hebben we veel te maken met aanwonenden.  Regelmatig presenteren wij, op verzoek van de opdrachtgever, op bewonersbijeenkomsten onze oplossing. We leggen uit wat men kan verwachten, niet alleen qua geluidsreductie maar ook wat betreft het aanzicht en eventuele overlast tijdens de realisatie.

Opvallend vind ik de frustratie die tijdens deze bijeenkomsten over de gemeente, ambtenaar of de gevoerde procedure wordt geuit. Men heeft zich heel vaak niet gehoord of serieus genomen gevoeld, heeft belangrijke informatie gemist of wel gekregen, maar niet als zodanig geïnterpreteerd. Tijdens dergelijke samenkomsten is die mogelijkheid er ineens wel en daar wordt (soms luidkeels) gebruik van gemaakt. En soms staan wij dan ineens ook vol in de vuurlinie…

Het is noodzakelijk om deze bijeenkomsten te houden, en meestal ook heel leuk. Vaak zijn de bewoners blij met de door ons geboden oplossing, maar soms zijn ze ook faliekant tegen de komst van een geluidsscherm. Vooral de belemmering van het uitzicht is daarbij een veelgehoord argument, maar ook de angst voor de stilte, als het scherm er eenmaal staat. Het verkeerslawaai is juist vaak een constante factor, waar men al jaren aan gewend is.

De afsluiting van een dergelijke bijeenkomst is voor alle partijen telkens dezelfde: het is “goed” elkaar gesproken te hebben”, “we weten nu tenminste wat we kunnen verwachten”, “fijn om elkaar te ontmoeten.” Zijn veelgehoorde conclusies.

Het voorkomen van een conflict begint bij het maken van goede afspraken met alle stakeholders, dus ook de aanwonenden. Door middel van burgerparticipatie geeft de gemeente de bewoners de mogelijkheid om mee te denken en mee te beslissen over de toekomst van het dorp en de stad. En dat kan een heleboel verhitte discussies op bewonersbijeenkomsten voorkomen…