Voordelig en milieuvriendelijk investeren in groen

Voordelig en milieuvriendelijk investeren in groen

Investeren in een Greenwall betekent investeren in een milieuvriendelijke maatregel tegen geluidoverlast. De overheid beloont deze investeringen met een zeer interessante belastingmaatregel, de MIA/VAMIL-regeling. Daarmee kan maximaal 36% in de (zakelijke) boekhouding worden opgevoerd als extra aftrekpost.

Met de MIA en Vamil-regeling wil de regering milieuvriendelijke investeringen extra aantrekkelijk maken voor de ondernemer. De regelingen zijn interessant voor partijen die investeren in de agrarische sector, duurzaam vervoer, duurzame recreatie en duurzamen gebouwen.

Om in aanmerking te komen voor deze aftrek, dient de ondernemer te investeren in bedrijfsmiddelen die vermeld worden op de milieulijst. Greenwall wordt met code G6422 genoemd als ‘Muurbegroeiingssysteem voor het beperken van geluidoverlast’.

Voordelig en milieuvriendelijk investeren in groen

G6422

Muurbegroeiingssysteem

  1. bestemd voor: het beperken van geluidsoverlast en het bevorderen van broed-, schuil- of foerageermogelijkheden voor dieren door middel van een muurbegroeiingsysteem met dubbelzijdige begroeiing, waarbij het metalen frame zodanig beschermd is dat er geen stoffen uitlogen naar de bodem,
  2. bestaande uit: een metalen frame met beschermende laag, substraat, dubbelzijdige begroeiing en al dan niet de volgende onderdelen: irrigatieleidingswerk en nestelvoorzieningen. Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 150 per vierkante meter in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

Bron: milieulijst 2017 RVO.NL

 De investeringsaftrek op een Greenwall bedraagt € 54,- per m2 Greenwall.