Nationale Geluidshinderdag 2020

Nationale Geluidshinderdag 2020

Geluidsoverlast is één van de grootste ergernissen voor veel Nederlanders. In ons dichtbevolkte land wonen, werken en leven we immers relatief dicht bij elkaar. Deze nabijheid van anderen is niet altijd gunstig voor de rust. Daarom werd de Nationale Geluidshinderdag in het leven geroepen om hier aandacht voor te vragen.

Normaal gesproken zou vandaag (24 maart) de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) tijdens het jaarlijkse congres haar 50ste verjaardag vieren, maar in verband met COVID-19 (Corona) is dit feestje opgeschoven naar 15 september 2020. Het thema “NSG kijkt naar de toekomst” is dus zeer toepasselijk.

Programma

Op 24 maart 2020 is het precies 50 jaar geleden dat de NSG werd opgericht. Dat betekent ook dat deze NSG geluidshinderdag voor de 50ste keer zou worden gehouden. Op die ‘studiedagen’ werden actuele zaken aan de orde gesteld. Dit zal ook nu weer gebeuren, maar dan op 15 september (De Eenhoorn, Regardz, Amersfoort). Maar na 50 jaar ook een mooi moment om de balans op te maken: verleden, heden en toekomst van de geluidshinderbestrijding in Nederland zijn de thema’s die passeren. Zo is in de afgelopen vijftig jaar de ‘Wet geluidhinder’ tot stand gebracht en inmiddels bijna weer afgeschaft. Wat waren de intenties toen, is daar iets van terecht gekomen, heeft het gewerkt en wat moet er nog gebeuren? De laatste vraag verklaart de titel van de dag: NSG kijkt naar de toekomst.

  • Hoe kunnen we in Nederland vormgeven aan een woonklimaat waar mensen zich op hun gemak voelen? Welke rol kan en moet de overheid daarin spelen?
  • Zijn de wijzigingen die de komende jaren in de milieuwet- en regelgeving gaan plaatsvinden toereikend om in Nederland rustig te kunnen wonen?
  • In de Omgevingswet, die in 2021 in werking treedt, wordt er een link gelegd tussen lawaai en gezondheid. Het begrip ‘gezondheid’ heeft een sterkere politieke aandacht dan ‘hinder’. Kan het zijn dat daardoor de bestrijding van lawaai hoger op politieke agenda komt?

Dat ook was de aanleiding voor de oprichting van de NSG; gezondheid was het cruciale thema. Wat moeten we ons voorstellen bij dit begrip i.r.t. lawaai? Blijft onverlet: wat is hinder en hoe kunnen we dat bestrijden en beter nog voorkomen?

Stilste gebied
Het zijn de provincies die stiltegebieden moeten creëren, de rust daar beschermen en handhaven. Daarom zijn alle provincies uitgenodigd mee te doen aan een prijsvraag. De provincie met het stilste gebied ontvangt een prijs dat in dit gebied gebruikt kan worden, en waar mensen tot rust kunnen komen. Waar dat is hoort u op deze Nationale Geluidshinderdag.

Opzet
Voor de Nationale Geluidshinderdag 2020 is gekozen voor sprekers, die u vanuit hun deskundigheid zullen bijpraten over de laatste inzichten en ontwikkelingen, maar ook terugblikken. Dat zal voor velen herinneringen oproepen maar voor sommigen ook verrassende nieuwe feiten onthullen. Wat betreft dat laatste is gekozen voor sprekers, die hinder en de beoordeling ervan in een ander perspectief dan decibellen alleen plaatsen.

Natuurlijk kunnen ook nu weer vragen worden gesteld aan de sprekers. Naar verwachting zal dat leiden tot een levendige discussie. Dat alles onder de bezielende leiding van onze oud-voorzitter Erik van Heijningen. Vanuit die rol en zijn huidige functie, staatsraad bij de Raad van State, is hij onze ideale dagvoorzitter.

Doelgroepen
De Nationale Geluidshinderdag is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de bestrijding van ongewenst lawaai en daar veelal beroepshalve bij is betrokken, zoals technische- en beleidsambtenaren van gemeenten, omgevingsdiensten, provincies en rijk, milieuwethouders en ‑gedeputeerden, planologen, onderzoekers en adviseurs, mensen van milieu- en bewonersorganisaties, GGD’s en uit het bedrijfsleven.

Informatiemarkt/expositie
Naast het lezingengedeelte is er een informatiemarkt/expositie met stands van bedrijven en andere organisaties. In de pauzes is er voldoende gelegenheid om deze markt te bezoeken.

Aanmelden en het complete programma bekijken kan via de website van de NSG.

Wat is de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG)?

Het doel van de NSG is geluidshinder in Nederland te voorkomen en te bestrijden. Als onafhankelijke, ongebonden organisatie streeft zij daarbij naar de bescherming van (potentieel) gehinderden en van geluidsgevoelige gebieden. De activiteiten die de NSG uitvoert zijn onder te verdelen in:

  • beleidsbeïnvloeding, waaronder de ‘waakhondfunctie’;
  • beïnvloeding van de publieke opinie, door algemene (landelijke) publieksvoorlichting;
  • persoonlijke voorlichting op verzoek (‘vraagbaakfunctie’).

Zo volgt de NSG de Haagsche politiek, levert zij waar nodig kritiek en beleidsalternatieven. Ook geeft zij voorlichting en adviezen aan individuen, aan (particuliere) organisaties en lagere overheden. Voorlichting geschiedt met behulp van brochures, verschillende periodieken, een servicelijn, studiedagen en workshops.

Kortom, iedereen kan gebruik maken van de NSG-kennis. Dankzij het continu bijhouden en ontwikkelen van haar kennis is de NSG uitgegroeid tot een ware specialist op het gebied van geluidshinder en de bestrijding ervan.