Minischermen langs het spoor: minder geluid, meer uitzicht?

Prorail doet proeven met mini geluidsschermen, de zogenoemde minischermen. Zijn deze geluidwerende schermen van maximaal 120 cm hoog op dichte afstand van het spoor, net zo effectief als een geluidsscherm van 2 of 3 m hoogte verder van het spoor?

Normaliter wordt een spoorscherm op minimaal 4,5 meter uit het hart van de buitenste spoorbaan geplaatst. Voor minischermen geldt een afstand van ongeveer 2,5 meter. Minischermen hebben een aantal voordelen.

Uitzicht

Minischermen zijn lage geluidsschermen die niet het uitzicht belemmeren. De (trein)reiziger blijft het zicht houden op het landschap en omwonenden houden hun uitzicht. Door de schermen heel kort naast het spoor te zetten hoopt men hetzelfde geluidwerende effect te bereiken als een normaal formaat geluidsscherm op een iets grotere afstand. Daarnaast dienen de schermen bij het stranden van een trein ook als uitstapvoorziening voor de reizigers.

Fundering

Het tweede voordeel is dat de fundering voor deze schermen veel eenvoudiger kan worden uitgevoerd. Het is niet nodig een paalfundering aan te brengen (dat is langs het spoor lastig), in de meeste gevallen kan worden volstaan met een geëgaliseerde ondergrond. Dat brengt met zich mee dat de schermen eenvoudig en met minder hinder geplaatst kunnen worden.

Het is de verwachting  dat minischermen kosteneffectiever kunnen zijn dan reguliere schermen met vergelijkbare akoestische hoogte. Op basis van de uitkomsten van de proeven bekijkt ProRail of de mini-geluidsschermen geschikt zijn om op meerdere plaatsen in Nederland toe te passen.

Minischermen langs het spoor: minder geluid, meer uitzicht?

Greenwall Minischerm

Greenwall, producent van Greenwall® groene geluidsschermen levert geluidsschermen op maat en heeft daarvoor 3 standaard hoogtes in haar assortiment. Daar is sinds kort het model Greenwall® Classic XS aan toegevoegd. Een minischerm bestaande uit een aluzinc® kooi, dezelfde bewezen geluidreducerende kwaliteiten en met een hoogte van slechts 120 cm. De voet van 40 cm is zodanig breed dat deze zonder of met minimale verankering kan worden geplaatst.

Prefab elementen

Ook dit minischerm bestaat uit prefab elementen: plug & play en dus een minimale overlast als ze worden geplaatst. Bovendien kunnen ze ook met Hedera worden beplant, zodat deze minischermen net als zijn grote broers ook CO2 opslaan, fijnstof filteren en zuurstof produceren. En ten slotte zijn minischermen aantoonbaar gezonder omdat zowel groen als geluidreductie positieve effecten op de gezondheid van de om- en aanwonenden hebben.

De Greenwall Classic XS gaat binnenkort toegepast worden in Lemmer.