Ziek van Herrie

Ziek van Herrie

Mensen worden ziek van herrie en kunnen er zelfs aan overlijden. Zonder maatregelen zal herrie binnen twintig jaar het milieuprobleem zijn met de grootste impact op de volksgezondheid in Nederland. Dat stellen milieu- en geluidsdeskundigen in De Kennis van Nu (zie video / NPO 2).

Door verstedelijking en toenemende verkeersdrukte wordt het steeds moeilijker om herrie te ontvluchten. Dit heeft een negatief effect op de volksgezondheid. Het RIVM noemt de blootstelling aan geluid dan ook ‘een nationaal probleem’. Nu al ondervindt ongeveer de helft van alle Nederlanders overlast van geluid (CBS). Volgens de Gezondheidsraad en het RIVM veroorzaakt geluidshinder op grote schaal slaapgebrek en stress. Op de lange termijn kan herrie bovendien leiden tot hartklachten, een verhoogde bloeddruk en depressies. De Gezondheidsraad houdt geluidsoverlast verantwoordelijk voor de dood van tientallen tot enkele honderden Nederlanders per jaar.

Kritiek op overheidsbeleid

Deskundigen uiten aan De Kennis van Nu kritiek op het geluidsbeleid van de overheid. In 2019 gaat het nieuwe ruimtelijk beleid in via de Omgevingswet. Dit biedt gemeenten meer ruimte om geluid te produceren boven de bestaande geluidsnormen. Volgens Fred Woudenberg, geluidsexpert bij de GGD en de Gezondheidsraad, zorgt dit ervoor dat ‘geluid sneller het eerste milieuprobleem van Nederland zal zijn’. De GGD pleit juist voor strengere wettelijke geluidsnormen, om de druk van herrie op de volksgezondheid te beperken.

Overschrijding van geluidsnormen

Geluidsnormen zijn door de overheid in het leven geroepen om mensen te beschermen tegen een overmatige blootstelling aan geluid. Maar De Kennis van Nu toont aan dat wettelijke geluidsnormen veel vaker worden overschreden dan de overheid laat zien in haar officiële nalevingsrapportages. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gebruikt computermodellen om te berekenen of verkeersgeluid, de belangrijkste bron van geluidshinder, langs het wegennet binnen wettelijke geluidsnormen blijft. Hoewel het Ministerie op basis van deze rekenmodellen rapporteert dat Rijkswegen in 96% van de gevallen onder de geluidslimieten blijven, blijkt uit onderzoek van De Kennis van Nu dat het werkelijke geluidsniveau in 60% van de gevallen juist boven de wettelijke limieten uitkomt. Dit percentage baseren we op nieuwe cijfers uit een lopend meetonderzoek van het RIVM. We hebben de meetresultaten uit dit onderzoek vergeleken met de berekende geluidsniveaus van het Ministerie. Een dergelijke discrepantie tussen berekende geluidsniveaus en de werkelijke geluidsniveaus kan ertoe leiden dat de overheid bouwprojecten goedkeurt op plaatsen waar dat volgens de geluidsnormen eigenlijk niet is toegestaan.

BRON: De Kennis van Nu