Hoeveel geluid reduceert een geluidsscherm

Hoeveel geluid reduceert een geluidsscherm

In hoeverre brengen geluidsschermen rondom een tuin of woonwijk  het geluid daadwerkelijk terug  tot een aanvaardbaar niveau. De meest gestelde vragen die ons daarover bereiken zijn:

  • Hoeveel geluid reduceert een geluidsscherm?
  • Hoe lang en hoe hoog moet een geluidsscherm zijn om de geluidsoverlast te verminderen?
  • Waar kan een geluidsscherm het beste staan?

Het is onmogelijk om eenvoudig antwoord te geven op deze vragen, maar in het kort zijn er wel een aantal richtingen aan te geven.

Heeft u deze vragen naar aanleiding van een bezichtiging? Scroll dan verder naar beneden!

Geluidsreductie

De volgende punten hebben invloed op de daadwerkelijke reductie :

  • de kwaliteit van het scherm,
  • de afmetingen,
  • de locatie,
  • het soort geluid, en
  • de directe omgeving.

Het is belangrijk dat u zich daarover goed laat voorlichten.

Om teleurstellingen achteraf  te voorkomen kunt u er voor kiezen voorafgaand aan de aanschaf van een geluidsscherm een oriënterend akoestisch onderzoek te laten doen. Daarmee wordt bepaald wat het geluidreducerend effect van een geluidsscherm kan worden. Het resultaat van dit onderzoek is een indicatie van de te verwachten geluidsreductie in de tuin. Valt de uitkomst tegen, dan kan nog gekeken worden naar alternatieven (een langer of hoger scherm, of een scherm op een andere plaats), of kan worden besloten geen geluidsscherm toe te passen vanwege het tegenvallende effect.

Vaak heeft de vragensteller  een speciale reden: tijdens de bezichtiging van een geschikte woning zijn ze geschrokken van het verkeerslawaai van de weg in de omgeving van het te koop staande huis. “Hoeveel geluidsreductie kunnen we bereiken met geluidsschermen?”

Bent u makelaar? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Decibelmeter

Wilt u zelf geluid meten? Er zijn smartphone app’s verkrijgbaar die het actuele geluidsniveau kunnen bepalen.  Zoek in de appstore naar Decibelmeter, er zijn er verschillende te downloaden.