Een grondwal of een Greenwall – Wat is het verschil?

Een grondwal of een Greenwall – Wat is het verschil?

Is er verschil in het effect van een grondwal ten opzichte van een geluidsscherm in het algemeen en een Greenwall in het bijzonder? Zeker wel, maar kunt u er 3 noemen? Wij zetten ze in dit blog voor u op een rijtje.

Geluidoverlast reduceren

Er zijn verschillende methodes om geluidoverlast te reduceren. In ons eerdere blog noemden wij al snelheidsbegrenzers, stil asfalt, een grondwal of een geluidsscherm. De laatste 2 daarvan zijn het meest effectief, omdat ze het geluid fysiek belemmeren en ombuigen. Het geluid wordt dus letterlijk tegengehouden, wat meer geluidsreductie oplevert dan uitsluitend het brongeluid verminderen. Het ligt voor de hand te stellen dat een geluidsscherm nog effectiever is dan een grondwal, maar hoe verklaar je dat?

 

Een grondwal of een Greenwall – Wat is het verschil?

Werking van een grondwal

Een grondwal tussen een bron en een ontvanger zorgt voor een afbuiging van het geluid, waardoor het geluid een langere afstand moet afleggen van de bron naar de ontvanger. De geluidsgolven worden door de massa van de grondwal deels gereflecteerd, en deels naar boven afgebogen. Eenmaal op de top van de grondwal zal de geluidsgolf zich weer als een onbelemmerde sinus verspreidt.

Het voordeel van een dergelijke wal is dat het relatief goedkoop is. Veel gemeentes, aannemers of projectontwikkelaars hebben grond voorhanden om toe te passen in een grondwal. Soms is dat (klasse I) verontreinigde grond, dat voor deze toepassing gebruikt mag worden. Soms is het ook grond wat vrijkomt tijdens de realisatie van het bouwproject en niet hoeft te worden afgevoerd.

Het nadeel van een grondwal is het ruimtebeslag. Een grondwal heeft een taludhelling van 450 ofwel een hoogte-breedteverhouding 1:1. Dat betekent in de praktijk dat een wal van 3 m hoog 6 m breedte in beslag neemt. Bovendien is het onderhoud van de oppervlakte van een grondwal groot: per m1 wal  van 3 m hoog moet 8,5 m2 groen worden onderhouden.

 

Effect van een geluidsscherm

Een geluidsscherm is een verticale barrière tussen de bron en de ontvanger van het geluid. Het geluid wordt door het scherm teruggekaatst of geabsorbeerd.  Alleen geluidsgolven die de top van het scherm bereiken komen in het achterliggende terrein terecht.

Het voordeel van een geluidsscherm is dat het maar heel weinig ruimte in beslag neemt, ca. 50-100 cm. De te gebruiken oppervlakte van de tuin of een kavel is daarmee veel groter. Een geluidsscherm heeft in de akoestische rekenmethoden ook een hogere effectieve waarde. Het effect is dus significant beter.

Ook qua onderhoud is een geluidsscherm goedkoper: een scherm heeft 30% minder oppervlakte te onderhouden dan een grondwal.

Een grondwal of een Greenwall – Wat is het verschil?

Conclusie

Een grondwal absorbeert het geluid niet en zorgt ervoor dat geluid afbuigt en een langere weg moet afleggen. Een geluidsscherm daarentegen weerkaatst of absorbeert het geluid wel. Het nadeel van een traditioneel geluidsscherm is dat een deel van de constructie in de grond zit. Windbelasting en rijdruk van verkeer vragen een stevig fundament, vaak met metersdiepe palen.

Dat geldt niet voor een Greenwall. De Greenwall Classic bestaat uit trapeziumvormige elementen die de voordelen van een geluidsscherm en een grondwal combineert: Een grondlichaam met de contouren van een scherm, zonder dat de hele constructie moet worden gefundeerd. Wel groen, maar minder te onderhouden oppervlak.  Minstens zo geluidwerend, zonder veel ruimte in beslag te nemen.