Groen weert geen geluid – Toch?

Groen weert geen geluid – Toch?

Er zijn verschillende misvattingen over geluidsisolatie waar wij als leverancier van de Greenwall, het groene geluidsscherm, met regelmaat tegenaan lopen. Eén daarvan is de stelling “Groen weert geen geluid.” Een misvatting die we tot onze verbazing nog regelmatig in akoestische rapporten tegenkomen.

Groen weert geen geluid? Heeft u ooit aan de bosrand staan roepen naar uw hond, die net enthousiast achter een konijn het bos is ingestoven? Grote kans dat u door de echo uw eigen stem hoort, dat door de bomen wordt weerkaatst. Er is dus wel degelijk sprake van het tegengehouden van geluid, los van de vraag of het hier om isolatie of absorptie dan wel weerkaatsing gaat.
Als tegenwerping is aan te voeren dat het dan wel om een serieus bos moet gaan, met een hoge dichtheid aan bomen en voldoende stamhout (en dus massa).

De geluidwerende eigenschappen van een bosplantsoen daarentegen zijn wel te verwaarlozen. Door de beperkte omvang met veel ruimte voor beplanting, lucht en licht is dat geen alternatief voor een geluidsscherm. Waarom dat misverstand hardnekkig blijft rondzingen, heeft waarschijnlijk te maken met het effect dat de overlast minder lijkt te worden als de bron aan het zicht wordt onttrokken. Niet voor niets noemen we een dergelijk scherm ook wel een “psychologisch geluidsscherm”.

Greenwall ontwikkelt, levert en plaatst groene geluidsschermen. Geluidwerend groen dus, met hoge isolatie- als absorptiewaarden. Niet uitsluitend door de meegeleverde begroeiing, maar door de combinatie van massa van de constructie, het ruwe oppervlak van het doek in combinatie met het groen. Groen weert dus wel degelijk geluid. Tijd om de gedateerde rapporten te herzien.

Ten slotte: of uw hond wel of niet reageert op uw roepen, heeft niks te maken met geluidwering, maar alles met gehoorzaamheid: volgt ze de roep van de natuur of die van de baas….