Groen biedt verkoeling (Groen Loont!)

Het boek “Groen Loont!” toont aan dat groen gelijkwaardig dient te zijn aan rood (onroerend goed), grijs (infrastructuur en blauw (water). Dat bomen , struiken en vaste planten van grote maatschappelijke waarde zijn, is alom bekend. Wat echter nog steeds onderbelicht blijft , is dat groen in de woon-, werk – en leefomgeving ook een grote economische waarde vertegenwoordigt. En dat is te betreuren omdat juist die economische baten van het groen van groot belang zijn voor beleidsmakers.De vraagt ‘wat levert groen op?’ is in veel gevallen leidend in de beslissing om wel of niet te investeren in groen.

Vergroening van de leefomgeving:

 • Jaarlijkse besparing op directe zorgkosten van meer dan 100 miljoen euro door 15% afname van overgewicht en obesitas.
 • 10% afname van het totale gebruik van antidepressiva door vergroening, levert een jaarlijkse besparing op van 8,6 miljoen euro.
 • 10% afname van het gebruik van ADHD-medicijnen door vergroening, levert een jaarlijkse besparing op van ruim 2 miljoen euro.
 • 1,4 miljard euro besparing op zorgkosten door vergroening leefomgeving.
 • Vergroening ziekenhuizen: jaarlijkse besparing van ziektekosten van 486 miljoen tot 780 miljoen euro (exclusief medicijngebruik).
 • Vergroening kantoor: groei productie medewerkers 3,5%.
 • Toename areaal volkstuinen met 390 hectare: jaarlijkse opbrengst 13,7 miljoen euro.
 • Toename areaal groen in de stad met 10%: toegevoegde waarde op onroerende goed 17,5 miljard euro.
 • Daling aantal woninginbraken met 3% door vergroening levert een jaarlijkse besparing op van 12,6 miljoen euro.
 • 10% toename van bomen in de stad: jaarlijkse winst 2,8 miljoen euro.
 • Drie jaar lang alleen maar groene daken aanleggen: besparing op energiekosten 31,1 miljoen euro per jaar.
 • Aanleg bomensingels langs 50.000 woningen: besparing op energiekosten 4,4 miljoen euro per jaar.
 • Verkoeling 50.000 kantoren door aanleg groen: besparing op energiekosten 25 miljoen euro per jaar.
 • Omzet 10% van het tuinenoppervlak van steen naar groen: 9 miljoen euro besparing per jaar aan afvoer- en zuiveringskosten van het regenwater.
 • Drie jaar lang alleen maar groene daken aanleggen (60 miljoen m2): besparing 6,5 miljoen tot 9 miljoen euro per jaar op de afvoer en zuivering van regenwater.
 • Terugbrengen 7,5 km aan grachten in steden: een eenmalige meerwaarde op onroerende goed van ruim 130 miljoen euro.

100 nieuwe horecabedrijven als gevolg van vegroening leveren een extra omzet op van 428 miljoen euro.
Jaarlijkse omzet dagtochten in de groene ruimte: 30 miljard euro.

Groen Loont! is een onderdeel van de filosofie van De Groene Stad. De Groene Stad heeft als doel de maatschappelijke en economische waarde van het groen onder de aandacht te brengen van een ieder die betrokken is bij de inrichting van de woon-, werk- en leefomgeving. Via de website www.groenestad.nl blijft u op de hoogte van de actuele maatschappelijke en economische waarde van het groen in de leefomgeving.

Auteurs: Tom Bade, Gerben Smid en Fred Tonneijck.
Groen Loont! is te bestellen via www.groenestad.nl
Bron: Groen Loont & Terra Architectura