Een geluidswal van zeecontainers

Een geluidswal van zeecontainers

Ik moest de betreffende aanbesteding 2 keer lezen, om te begrijpen wat het waterschap precies bedoelde.  De (publieke) opdrachtgever nodigt partijen uit een geluidsscherm  te plaatsen opgebouwd uit zeecontainers.

Je kunt je afvragen in hoeverre een dergelijk scherm geluidwerend is of dat het geluid uitsluitend reflecteert, maar los daarvan stelt men nog een aanvullende voorwaarde, waarvan mij de spreekwoordelijke broek afzakt. Het is echt waar: de wal van zeecontainers moet zodanig worden uitgevoerd dat deze passen in een groene omgeving.

Geluidswallen en geluidsschermen

In een eerder blog hebben we al eens de verschillen tussen een geluidswal en een geluidsscherm besproken. Komt met bovenstaande vraag van de opdrachtgever daar een 3e categorie Geluidscontainers bij?

Toegegeven, een geluidswal van containers heeft een functie: het zicht op de bron van het geluid wordt ontnomen, en het geluid dat geproduceerd wordt zal worden gereflecteerd en komt daarmee niet bij alle omwonenden terecht. Er bestaat natuurlijk een risico dat een bepaalde frequentie de zeecontainer laat resoneren waardoor het effect van een klankkast ontstaat, maar soi, we gaan er gemakshalve even van uit dat dat effect niet (of niet continu) optreedt.

Bovendien heeft een dergelijk scherm een ander belangrijk voordeel: het is prefab, daardoor snel plaatsbaar en kan eenvoudig tot 5 m hoog gebouwd worden.

Zijn er ook nadelen? Zeker: het zeecontainer-geluidsscherm is niet geluidsabsorberend, 2,5 m breed en duur. En afzichtelijk lelijk.

En dat is precies wat mij aan bovengenoemde aanbesteding het meest stoort. In de Nota van inlichtingen bij deze opdracht staat dat de zeecontainers landschappelijk ingepast dienen te worden zodanig dat ze qua kleurstelling en aankleding passen in de groene omgeving.

Ik vraag u om uzelf even het allermooiste stukje groen uit uw omgeving voor te stellen: een polderlandschap wellicht, of het park bij u om de hoek; het bos waar u de hond uitlaat. Vorm u daar een beeld van in uw hoofd en voeg daar vervolgens een wand van zeecontainers van 5 m hoog aan toe.

Een geluidswal van zeecontainers

Hoe moet dat in hemelsnaam passen in een groene omgeving?

Ik daag elke ontwerper, landschapsarchitect en de rest van onze lezers uit om met een aansprekend idee te komen, en beloof plechtig de ingezonden ideeën in een volgend blog te publiceren. Ik ben benieuwd!