Wat is eigenlijk een geluidsscherm?

Wat is eigenlijk een geluidsscherm?

Als er sprake is van geluidoverlast, dan zijn er verschillende methoden om dit te reduceren. Globaal genomen kunnen ze worden onderverdeeld in 3 categorieën:

  • Maatregelen aan de bron (stil asfalt)
  • Maatregelen bij de ontvanger
  • Maatregelen in de overdracht

Een geluidsscherm behoort tot de laatste categorie.

 “Gék word je van die herrie!”

Een geluidsscherm is niets meer of minder dan een barrière tussen een geluidsbron (A) en een ontvanger (B). Het geluidsscherm zorgt er voor dat geluidsgolven niet rechtstreeks van A naar B getransporteerd kunnen worden. Het geluid moet daardoor een langere weg afleggen, wat resulteert in een afname van het volume. Maak je de omweg lang genoeg, dan zal de overlast afnemen.

Een geluidsscherm moet voldoende zwaar zijn om niet te gaan resoneren. Resonantie betekent feitelijk dat het scherm met de geluidsgolf mee gaat bewegen en dus in feite door het scherm versterkt wordt doorgegeven. De massa en stijfheid van het geluidscherm zijn dus van belang.

De kern van het scherm mag niet poreus zijn, omdat de lucht er in de geluidsgolven ook weer transporteert. Een vulling van piepschuim heeft door de open structuur nauwelijks een geluidsisolerende functie.

Ten slotte heeft een goed geluidsscherm een groot en poreus oppervlak, waardoor het geluid wordt geabsorbeerd. Dit voorkomt dat het geluid wordt weerkaatst. Geluidsschermen van beton, glas of hout hebben door het harde oppervlak geen absorberende waarde en zullen het geluid weerkaatsen. Een groen geluidsscherm van Greenwall® heeft een oppervlak van kokosdoek, dat begroeid is met planten. Deze combinatie zorgt voor een extreem hoge absorptiewaarde. Het weerkaatst geen geluid, maar slaat er op neer en veroorzaakt daardoor ook elders geen overlast.

Grondwal

Vaak worden wallen gemaakt van grond, zogenaamde geluidswallen, gebruikt om dienst te doen als geluidsscherm. Deze beschikken over voldoende massa en zijn niet duur in aanschaf. Bovendien zijn ze begroeibaar, wat een landschappelijke waarde vertegenwoordigt.

Het nadeel van een grondwal is de geringe steilheid van het talud. Dat betekent enerzijds dat een geluidswal van 5 meter hoog al snel 10 meter breed moet worden. Anderzijds zal een geluidsgolf betrekkelijk eenvoudig over een grondwal heen ‘rollen’ en verderop alsnog op de grond terugvallen.

Geluidsschermen worden veel toegepast in de openbare ruimte, vaak om verkeerslawaai of geluidoverlast van het spoor tegen te gaan. In toenemende mate worden geluidsschermen gebruikt bij particuliere woningen, om rust en privacy in de tuin te creëren.

Wat is eigenlijk een geluidsscherm?
Werking van een geluidsscherm