Geluidswering Greenwall bewezen

De Greenwall is een bewezen geluidwerende erfafscheiding. Laboratoriumonderzoek door bureau Peutz heeft uitgewezen dat zowel de geluidisolatiewaarde als de geluidabsorptiewaarde van het product zeer hoog zijn.

Metingen, geheel volgens ISO-normering uitgevoerd tonen aan dat de Greenwall een isolatiewaarde (Rw) van 33 dB heeft! Daarmee valt het product in de hoogste categorie van geluidreducerende middelen. Ook de absorptiewaarde, het vermogen om geluid op te nemen en dus niet te weerkaatsen is hoog: 0,95.

Geluidoverlast is een steeds vaker voorkomend probleem in Nederland, waar de wegen steeds voller raken en het land steeds dichter gebouwd wordt. Greenwall BV, de producent en distributeur is zeer content met de gevonden resultaten. “Onze bewering en de ervaring van onze klanten worden nu met feiten onderbouwd.”