Bestekservice

Voor architecten, bestekschrijvers of bouwkundigen is het vaak niet eenvoudig om de juiste tekst voor een bestek samen te voegen tot een goed geheel. Daarom biedt Greenwall als service de mogelijkheid om deze op maat voor uw bestek aangeleverd te krijgen.
Vul het onderstaande formulier in en Greenwall geeft u dan een praktisch antwoord binnen afzienbare tijd.

Wat is een bestek?

Een bestek of lastenboek is de omschrijving van een uit te voeren (bouw)werk, inclusief de van toepassing zijnde administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden.
Aan het bestek zijn tekeningen gekoppeld, de zogenaamde bestektekeningen die samen met de technische omschrijving de basis vormen van het contract tussen opdrachtgever en aannemer (opdrachtnemer). Een bestek kan een volledige beschrijving, een functionele beschrijving of een prestatiebeschrijving van een werk zijn. In eerste instantie kan een bestek een basis vormen voor prijsvorming.

Bestektekst aanvragen

Vul de invoervelden in om een bestektekst aan te vragen.