Akoestisch onderzoek
Akoestisch onderzoek
Akoestisch onderzoek
Akoestisch onderzoek
Akoestisch onderzoek
Akoestisch onderzoek
Akoestisch onderzoek
Akoestisch onderzoek
Akoestisch onderzoek

Geluidsnormering

Geluidsisolatie

? dB

Geluidsabsorptie

? dB

Akoestisch onderzoek

De verzekering voor een effectieve oplossing

Het akoestisch onderzoek is een middel om vast te stellen in hoeverre de plaatsing van een Greenwall geluidsscherm een oplossing voor de geluidsoverlast betekent. Een onafhankelijk akoestisch adviesbureau rekent uit wat de te verwachten geluidsreductie zal zijn in uw specifieke situatie.

Onderzoek

Op basis van een aantal basisgegevens over de locatie van de bron van het geluid, de ontvanger en de beoogde locatie, en eventuele foto’s van de situatie voert de adviseur een bureaustudie uit. Hij kijkt naar de huidige situatie (het referentiekader) en berekent met speciale programmatuur de toekomstige situatie door. Het rapport geeft zowel de uitgangspunten als het resultaat in cijfers en in afbeeldingen weer.

Resultaat

Op basis van het resultaat van het onderzoek is te bepalen welke afmetingen het geluidsscherm moet hebben om effectief te zijn, of dat het plaatsen van een scherm onvoldoende effect heeft en wellicht beter voor een andere oplossing gekozen kan worden.

Doelmatigheid

Het kan zijn dat het akoestisch onderzoek uitwijst dat het scherm niet doelmatig is; dat houdt in dat de kosten niet in verhouding staan tot het resultaat. Plaatsing van een geluidsscherm wordt dan afgeraden, en er wordt gekeken naar alternatieven.

Varianten

Het is mogelijk om naderhand nog meer varianten door te rekenen, bijvoorbeeld alternatieve locaties of andere vormen of maten van het scherm. Ook kan het advies gegeven worden om de locatie van de ontvangende partij te verplaatsen: bijvoorbeeld door het terras op een andere plek te situeren.

Investering

Een akoestisch onderzoek is in alle gevallen een investering: het verzekert u tegen een uitgave die zijn waarde niet oplevert, of het geeft antwoord op de vraag welke oplossing tegen de geluidsoverlast het beste is.

Akoestisch onderzoek

Het verschil van Greenwall

Het hart van de Greenwall Classic en de belangrijkste oorzaak van de geluidwerende eigenschappen, is het substraat in het element. Geen compost of aarde, maar een hoogwaardig product met een unieke samenstelling, wat de Greenwall Classic onderscheidt van zijn concurrenten.

Het recept is samen met toonaangevende leveranciers ontwikkeld en beproefd waardoor klimplanten er graag en snel tegenaan groeien en geluidoverlast tot een minimum beperkt wordt.

Meer informatie

Technische specificaties

Enkelvoudig onderzoek: Wegverkeer, pompen, stationaire bronnen
Meerpunts onderzoek: Speelpleinen, kindcentra, scholen, kennels, zwembaden, evenemententerreinen, parkeerplaatsen

Geluidsisolatie

? dB

Geluidsabsorptie

? dB