Klanten

Verschillende klanten kiezen dagelijks voor producten van Greenwall:

 • De hovenier, omdat hij zich wil onderscheiden met bijzondere producten;
 • De tuin- of landschapsarchitect, omdat die altijd op zoek is naar mooie en tevens functionele oplossingen;
 • De projectontwikkelaar, die wil voldoen aan de eisen die de klant stelt aan aan haar woonomgeving;
 • De gemeente en provincie, omdat zij de voordelen zien van de Greenwall-producten in het openbaar groen.

Hovenier

Wilt u zich onderscheiden? Greenwall BV biedt u als hovenier de mogelijkheid u te onderscheiden van de markt. Een Partner van Greenwall heeft een streepje voor. Deze all-round vakhovenier beschikt over de juiste mensen en middelen om de Greenwall op deskundige wijze te adviseren en te plaatsen.

Voordelen

 • Een eigen exclusief rayon (indien beschikbaar)
 • De scherpste inkoopprijzen
 • Deelname aan PR- en marketingactiviteiten
 • Professionele verkoopondersteuning
 • Vermelding op de website www.greenwall.nl
 • Leadgeneratie

Aan het Greenwall-Partnerschap zijn ook een aantal voorwaarden verbonden, die wij u graag op verzoek toesturen. Bent u hovenier en heeft u interesse in het Greenwall-Partnerschap, vraagt u deze informatie dan via het contactformulier aan of bel 0593-543018.

Ontwerper

De tuin- en landschapsarchitect is altijd op zoek is naar mooie en tevens functionele oplossingen. Greenwall producten bieden een verrassende combinatie van beide. Estetisch groen, optimale privacy, complete omzoming, voor elke functie is er een oplossing.

Projectontwikkelaar

De overheid stelt steeds hogere eisen aan de woningbouw en projectontwikkeling. Er worden voorwaarden gesteld aan goothoogtes, bouwmaterialen, steentypen en kleurgebruik .

Ook worden steeds vaker eisen gesteld aan de directe woonomgeving: wordt er door de projectontwikkelaar ook voldoende groen in de directe nabijheid aangeboden? Steeds vaker worden woningbouwprojecten opgeleverd waar de erfgrenzen al met (groen begroeide) erfafscheidingen zijn gemarkeerd, nog voor de bewoners de sleutels overhandigd krijgen. Producten van Greenwall passen in elke situatie en binnen elk budget.

Overheid

Groen in stedelijk gebied

Voor lokale en provinciale inrichters van het openbaar groen is een efficiënte afscheiding noodzakelijk. Soms als geluidsscherm, maar zeker als een kwalitatieve afscheiding, bijvoorbeeld tussen inwoners en de openbare ruimte.

Maar ook:

 • langs doorgaande wegen
 • rondom begraafplaatsen
 • als verkeersgeleiders
 • als afbakening van parkeerterreinen
 • om sportparken en skatebanen