Akoestisch onderzoek voor particulieren

Heb je geluidoverlast in je tuin, en wil je weten of een Greenwall effect heeft? Wij hebben verschillende mogelijkheden om je daarbij te helpen.

Onderzoek Type onderzoek Kosten
 GE-akoestisch onderzoek* Speciaal voor de tuin hebben we een methode ontwikkeld waarmee we de geluidsreductie van een Greenwall geluidsscherm kunnen laten uitrekenen. Een akoestisch adviseur berekent vooraf het geluidswerend effect voor jou tuin € 950,- (v.a.)
 Akoestische Quickscan een stuk eenvoudiger is de quickscan. We komen graag langs om te zien welke mogelijkheden er zijn om de geluidsoverlast te beperken € 250,- (v.a.)
 Bureauscan De snelste methode is de bureauscan. Neem contact op met een hovenier, stuur foto’s en schetsen van je tuin en de bron van je probleem en wij geven je vanaf ons bureau een advies  € 75,-

* exclusief reiskosten

Akoestisch onderzoek voor particulieren

* Akoestisch Onderzoek: Dé verzekering voor een effectieve oplossing

Het GER-akoestisch onderzoek (Geluids Effect Rapportage) is een middel om vast te stellen in hoeverre de plaatsing van een Greenwall geluidsscherm een oplossing voor de geluidsoverlast betekent. Een onafhankelijk akoestisch adviesbureau rekent uit wat de te verwachten geluidsreductie zal zijn in uw specifieke situatie.

Meer hierover via: Akoestisch Onderzoek